Welkom bij Moll Gestuurd Boren BV

Ons bedrijf Moll Gestuurd Boren is gevestigd in Winkel (Noord Holland) en houdt zich bezig met sleufloze technieken, zoals gestuurd boren, boogzinkeren en persingen. Het houdt in dat we kabels en leidingen onder de grond aan kunnen brengen zonder het maken van een sleuf, waardoor er geen beschadiging en of overlast ontstaat op maaiveld niveau. Ook kunnen we door deze technieken onder obstakels, zoals kanalen, wegen, oppervlakte vervuilingen, spoorbanen enz. doorboren en dan een kabel of leiding intrekken.

Deze gestuurde boringen en boogzinkeren kunnen we ontwerpen in onze eigen engineeringsafdeling. Hiervoor kunnen we complete boorplannen met sterkte berekeningen, boorspoeldrukken, dwarsdoorsneden, bovenaanzichten, opsteltekeningen en verkeersplannen opstellen. Dit al naar gelang de wensen van onze opdrachtgevers en vergunning verleners, zoals RWS, waterschappen, ProRail, provincie of gemeenten.

De lengte en diameter van het te boren gat is gekoppeld aan het type machine. De machines waarmee we boren worden ingedeeld naar de trekkracht (ton) van de machine. De lengte van de boringen die we kunnen maken variëren van 10 meter tot ± 1000 meter en in diameters van enkele cm tot ongeveer 100 cm. De diepte van de gestuurde boring is afhankelijk van de omstandigheden en kan variëren tussen de 2 tot zelfs 50 meter diep.

Laatste nieuws