Engineering

Met een eigen team van engineers kunnen we de klant van begin tot eind ondersteunen. Ze ontwerpen de oplossing voor iedere vraag en onderzoeken de meest veilige en efficiënt mogelijke manier om van punt A naar B te komen. Daarbij wordt rekening gehouden met de omstandigheden ter plekke in nauwe samenwerking met de klant. Het ontwerpen wordt uiteraard gerealiseerd volgens de meest recente NEN-normeringen, compleet met bodemonderzoeken. Hiervoor kunnen we complete boorplannen met sterkte berekeningen, boorspoeldrukken, dwarsdoorsneden, bovenaanzichten, opsteltekeningen en verkeersplannen opstellen. Dit al naar gelang de wensen van onze opdrachtgevers en vergunning verleners, zoals RWS, waterschappen, ProRail, provincie of gemeenten.

Elke boring wordt na afloop van de werkzaamheden digitaal ingemeten door middel van een GPS-systeem. Het project wordt afgesloten met de aanlevering van een professionele revisietekening.