Gestuurd boren

Horizontaal gestuurd boren (Horizontal Directional Drilling – HDD)

Moll Gestuurd Boren is al ruim 25 jaar specialist in het aanleggen van kabels- en leidingen in de grond. De lengte en diameter van de te boren boorgang is gekoppeld aan het type boormachine. De machines waarmee wij boren worden ingedeeld naar de trekkracht van de machine. De lengte van de boringen die wij kunnen uitvoeren varieert van circa 10 meter tot 1000 meter en de diameters van het boorgat van enkele centimeters tot circa 120 centimeter. De diepte van een gestuurde boring is afhankelijk van de omstandigheden en kan variëren van circa 2 tot zelfs 50 meter diepte. De boorspoeling wordt door middel van een eigen zuigwagen en/of recycling afgevoerd of gerecycled.

Moll Gestuurd Boren is gecertificeerd voor: ISO 9001, VCA, CKB, ProRail en veiligheidsladder 4, waardoor wij voor iedere opdrachtgever een gestuurde boring mogen en kunnen maken.

Bij een aanvraag van een gestuurd boring, wordt er allereerst een KLIC aanvraag gedaan. Op basis daarvan wordt een ontwerp gemaakt om het tracé te bepalen. Dit gaat altijd in continu overleg met alle belanghebbende. Bij goedkeuring van alle afspraken en vergunningen wordt de boring uitgevoerd. Bij oplevering wordt de boring ingemeten en leveren we de revisie tekening. Schade aan boven- en ondergrondse infra willen we ten alle tijden voorkomen en daarom is het van belang dat we de boringen zo goed mogelijk ontwerpen, berekenen en plannen. Daarvoor beschikken we over een gespecialiseerd engineeringsteam.

Bekijk een deel van onze afgeronde projecten van verschillende gestuurde boringen en overige werkzaamheden.