Gestuurd boren

Horizontaal gestuurd boren (Horizontal Directional Drilling – HDD)

Een snelle, betrouwbare, milieuvriendelijke, veiligere en kosteneffectieve methode voor de installatie van nutsvoorzieningen!

In plaats van kabels- en leidingen tussen punt A en punt B te krijgen door het uitgraven van een kostbare, tijdrovende sleuf is het alternatief om onder het oppervlak te boren. Het is een aanpak met weinig overlast door het nauwkeurig oversteken van wegen, spoorwegen, wateren en een verscheidenheid aan andere obstakels met een minimale hinder voor de omgeving erboven.

Moll Gestuurd Boren is al ruim 25 jaar specialist in de techniek horizontaal gestuurd boren. We beschikken over een vloot van acht boormachines die pijpleidingen tot een lengte van 1.000 m en een diameter van meer dan 1.200 mm kunnen aanleggen. Ons materieel maakt precisieboringen mogelijk met minimale verstoring van de omgeving. Deze techniek is hard op weg om voor veel van onze klanten de voorkeursoplossing te worden, omdat er geen grondafgraving meer nodig is bij de installatie van ondergrondse telecommunicatielijnen, gas, elektriciteit en water en het een efficiënte methode is om te werken in drukke gebieden.

Bij een aanvraag van een boring, wordt er allereerst een KLIC aanvraag gedaan. Op basis daarvan wordt een ontwerp gemaakt om het tracé te bepalen. Dit gaat altijd in continu overleg met alle belanghebbende. Bij goedkeuring van alle afspraken en vergunningen wordt de boring uitgevoerd. Bij oplevering wordt de boring ingemeten en leveren we de revisie tekening. Schade aan boven- en ondergrondse infra willen we ten alle tijden voorkomen en daarom is het van belang dat we de boringen zo goed mogelijk ontwerpen, berekenen en plannen. Daarvoor beschikken we over een gespecialiseerd engineeringsteam.

Moll Gestuurd Boren is gecertificeerd voor: ISO 9001, VCA**, CKB, ProRail en veiligheidsladder trede 4, waardoor wij voor iedere opdrachtgever een gestuurde boring mogen en kunnen maken.

Bekijk een deel van onze afgeronde projecten van verschillende gestuurde boringen en overige werkzaamheden.