Alkmaar – ontwerp en uitvoering zeer complexe boring

Project Description

In Alkmaar hebben we een zeer complexe boring uitgevoerd.
Het begon al in de ontwerpfase; vanaf het intredepunt hadden we eerst te maken met schoorankers van de stalen damwanden, daarna de diep geslagen buispalen van de brug. Met een bijna haakse bocht van 90 graden moesten we uitkomen op een beperkt uittredepunt. Daar komt nog bij dat de grondslag in Alkmaar lastig kan zijn met aanwezige schelpbanken en grof zand.
Ook de vergunning was moeizaam aangezien veel partijen betrokken waren en de uitvoering plaatsvond in een druk winkelgebied.
Uiteindelijk is de boring binnen de gestelde tijd succesvol afgerond!💥💪🏼

Project Details