Belangrijke stroomader voorzien van horizontaal gestuurde boring